ARTIKLER


Tycho Brahe observatoriet

Av Øyvind Tobiassen
den
17.04.2018

Her er en foreløpig skisse av hvordan observatoriet kan se ut. Poenget med skissen er at der er en forskjell på senterlinjen til selve domen og pilaren som holder teleskopet. Målestokk, etc. er ikke korrekte.
Skissen er utført av Øyvind Tobiassen på bakgrunn av idë av Tarald Peersen.

Medlemsmøte 20. februar 2018

Den 20. februar holdt Jan Berg foredrag om Gravitasjonsbølger. Her er link til foredraget han holdt:

Gravitasjonsbølger


Medlemsmøte 23. januar 2018

I forbindelse med medlemsmøtet den 23. januar, holdt Øyvind Tobiassen et foredrag om klassifisering av galakser.
Link til foredraget finnes her:Tycho Brahe obsevatoriet til Møvik?

Av Øyvind Tobiassen
den
14.12.2017.


Jeg fikk epost fra Tarald Peersen der han skisserte en mulig omplassering av 16'' teleskopet som står på det ene av UiA's bygninger. Teleskopet skal fjernes da bygningen skal ha en ekstra etasje. 

Ved AiA: Fra venstre, Michael Svaba, Rune Moen og Tarald Peersen.
Foto Øyvind Tobiassen.
Tarald Peersen, Michael Svaba og Rune Moen var på befaring ved AiA's klubbhus for å se på hvor teleskopet eventuelt skal plasseres. Teleskopet må ha et vibrasjonsfritt og solid fundament hvor det skal plasseres sammen med domen. Et kanonfundament vil være et egnet sted å plassere observatoriet.


Plasseringssted for Tycho Brahe observatoriet.
Foto Øyvind Tobiassen.For å få gjennomført flyttingen må AiA ha tillatelse av Forsvarsbygg, kanonmuseet og riksantikvaren.
AiA må ha en plan for hvordan flyttingen skal gjennomføres, hvordan teleskopet med dome skal føres opp og hvordan det skal brukes. Også hvem som skal ha tilgang til teleskopet ble vurdert, for eksempel forskjellige skoler, UiA og andre institusjoner. Et slikt teleskop vil kunne være til stor nytte og glede for Astronomiforeningen og alle som har tilgang dette.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Upassende kommentarer og "reklamelinker" til innhold som ikke har relevanse til Astronomi vil umiddelbart bli slettet av webmaster !

All comments not related to astronomy and advertising links will be deleted
by the webmaster !