Bli medlem ?

VIL DU BLI NYTT MEDLEM I ASTRONOMIFORENINGEN ?
1
Betal kr 600,- inn på vår konto: 3000.12.82847.
Denne kontingenten inkluderer Astro Rapport.


2
Betal kr 400.- inn på konto: 3000.12.82847.
Denne kontingenten inkluderer ikke Astro Rapport.


Merk betalingen med navnet ditt og "medlem AiA"

3
Send info om navn, adresse, telefon, e-post og alder til:
astronomiforenigeniagder@gmail.com

Næremere opplysninger finner du i Brosjyre AiA


torsdag 14. juni 2012

ETTER VENUS PASSASJEN !

AiA FIKK EN GOD DEL PUBLISITET UNDER VENUSPASSASJEN DEN 6 JUNI I ÅR !

NRK TV VAR DER GJENNOM HELE SEANSEN SAMT EN JOURNALIST FRA FEDREANDSVENNEN !

HVIS NOEN GIKK GLIPP AV DET HELE SÅ HAR VI NOEN LINKER HER.

FORMANNEN OG STYRET TAKKER ALLE SOM DELTOK OG VAR MED TIL Å GJØRE DETTE
TIL EN UFORGLEMMELIG BEGIVENHET !

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Upassende kommentarer og "reklamelinker" til innhold som ikke har relevanse til Astronomi vil umiddelbart bli slettet av webmaster !

All comments not related to astronomy and advertising links will be deleted
by the webmaster !