Bli medlem ?

VIL DU BLI NYTT MEDLEM I ASTRONOMIFORENINGEN ?
1
Betal kr 550,- inn på vår konto: 3000.12.82847
Merk betalingen med navnet ditt og "medlem AiA"

2
Send info om navn,adresse,telefon, e-post og alder til:
astronomiforenigeniagder@gmail.com

Næremere opplysninger finner du i Brosjyre AiA

søndag 15. juli 2012

JUPITER BALANSERER PÅ MÅNESPISSEN !

TO FLOTTE BILDER FRA TROND HUGO HERMANSEN !

TROND HUGO HERMANSEN SKRIVER:
 Hei.
Bildet tatt kl 04.15 15. juli med Canon EOS 500D i primærfokus gjennom Meade ETX 90. Noen skyer forårsaket at det var varierende forhold.
Sender også med ett som er tatt med samma kamera og 18-200 mm zoom.


TAKK TIL TROND HUGO FOR TO FLOTTE BILDER !

HAR NOEN AV DE ANDRE MEDLEMMENE NOE Å BIDRA MED, SÅ BARE SEND INN PÅ
KLUBBENS E-POST ADRESSE SOM ER : astronomiforeningeniagder@gmail.com

1 kommentar:

Upassende kommentarer og "reklamelinker" til innhold som ikke har relevanse til Astronomi vil umiddelbart bli slettet av webmaster !

All comments not related to astronomy and advertising links will be deleted
by the webmaster !