Bli medlem ?

VIL DU BLI NYTT MEDLEM I ASTRONOMIFORENINGEN ?
1
Betal kr 600,- inn på vår konto: 3000.12.82847.
Denne kontingenten inkluderer Astro Rapport.


2
Betal kr 400.- inn på konto: 3000.12.82847.
Denne kontingenten inkluderer ikke Astro Rapport.


Merk betalingen med navnet ditt og "medlem AiA"

3
Send info om navn, adresse, telefon, e-post og alder til:
astronomiforenigeniagder@gmail.com

Næremere opplysninger finner du i Brosjyre AiA


onsdag 11. november 2015

Første automatiske registrerte meteor fra meteornettverkets kamera på Møvig:

"First light"!! fra meteorobservatoiriet på Møvig:


Kamera nr 3 hadde kl. 22.27 sin første automatiske deteksjon den 10.11.2015.
Flere detaljer kan sees på

http://norskmeteornettverk.no/meteor/20151110/212706/

I tillegg ble det ytterligere registrert 3 meteorer fra Kristiansand:

http://norskmeteornettverk.no/meteor/20151110/224159/
http://norskmeteornettverk.no/meteor/20151111/011723/
http://norskmeteornettverk.no/meteor/20151111/043205/

Tre av disse var taurider.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Upassende kommentarer og "reklamelinker" til innhold som ikke har relevanse til Astronomi vil umiddelbart bli slettet av webmaster !

All comments not related to astronomy and advertising links will be deleted
by the webmaster !