Bli medlem ?

VIL DU BLI NYTT MEDLEM I ASTRONOMIFORENINGEN ?
1
Betal kr 600,- inn på vår konto: 3000.12.82847.
Denne kontingenten inkluderer Astro Rapport.


2
Betal kr 400.- inn på konto: 3000.12.82847.
Denne kontingenten inkluderer ikke Astro Rapport.


Merk betalingen med navnet ditt og "medlem AiA"

3
Send info om navn, adresse, telefon, e-post og alder til:
astronomiforenigeniagder@gmail.com

Næremere opplysninger finner du i Brosjyre AiA


lørdag 6. april 2013

BILDER FRA TOM JOHNSEN !

ET AV VÅRE MEDLEMMER FRA AUST AGDER, TOM JOHNSEN HAR SENDT NOEN FINE PLANETBILDER HAN VIL DELE MED OSS.
REDAKSJONEN TAKKER OG BUKKER.
SATURN - FOTO: TOM JOHNSEN

JUPITER - FOTO: TOM JOHNSEN

JUPITER IGJEN, DENNE GANG ER TO AV DENS MÅNER MED ! FOTO - TOM JOHNSEN
FLOTTE BILDER, TAKK TIL TOM JOHNSEN !

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Upassende kommentarer og "reklamelinker" til innhold som ikke har relevanse til Astronomi vil umiddelbart bli slettet av webmaster !

All comments not related to astronomy and advertising links will be deleted
by the webmaster !