Bli medlem ?

VIL DU BLI NYTT MEDLEM I ASTRONOMIFORENINGEN ?
1
Betal kr 600,- inn på vår konto: 3000.12.82847.
Denne kontingenten inkluderer Astro Rapport.


2
Betal kr 400.- inn på konto: 3000.12.82847.
Denne kontingenten inkluderer ikke Astro Rapport.


Merk betalingen med navnet ditt og "medlem AiA"

3
Send info om navn, adresse, telefon, e-post og alder til:
astronomiforenigeniagder@gmail.com

Næremere opplysninger finner du i Brosjyre AiA


torsdag 25. april 2013

HER KAN DERE SE NOEN AV DE SISTE BILDENE FRA COCKPITEN TIL ROMFERGEN !BILDER FRA ROMFERGEN ENDAVOURS COCKPIT MED "POWER ON" 
PÅ ALT AV KNAPPER OG LAMPER !

FAKTISK NOEN AV DE SISTE BILDENE FØR ALT AV ELEKTRONIKK OG HEMMELIGE SAKER
BLE DEMONTERT OG FJERNET.
I TILLEGG BLE ALL "GRAFITTIEN",  DER ALLE MANNSKAPER HADDE SIGNERT I LØPET AV 25 TURER,BEORDRET FJERNET AV KOMMANDØREN.

CREDIT:LAUNCHPHOPTOGRAPHY.COM

TAKK TIL VIDAR NOK ENGANG FOR FLOTT LINK !

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Upassende kommentarer og "reklamelinker" til innhold som ikke har relevanse til Astronomi vil umiddelbart bli slettet av webmaster !

All comments not related to astronomy and advertising links will be deleted
by the webmaster !