onsdag 30. mai 2018

Nytt observatorium til Astronomiforeningen i Agder


Formål: AiA skal spre interesse for og kunnskap om astronomi og romfart på en pålitelig og lettfattelig måte.

Til media og alle som har interesse for astronomi.
29.05.2018
Nytt astronomisk observatorium på Møvig Fort

Astronomiforeningen i Agder (AiA) har i underkant av 50 medlemmer i begge agderfylkene. På Møvig Fort leier vi en gammel tyskerbrakke og en luftvernstilling like ved. Vi har en stund arbeidet med å få et eget fast observatorium for våre teleskop. Fra før er vi vertskap for et meteorobservatorium som driftes av Norsk Meteornettverk.
 Tidlig våren 2018 fikk vi en gavepakke fra UiA, der de donerer sitt astronomiske observatorium med teleskopkuppel, og store teleskop til oss.
 Uttalelse fra UiA:
I forbindelse med utbygging av campusen på Gimlemoen, har Universitetet i Agder signert avtale med Astronomiforeningen i Agder om at de skal overta observasjonsutstyret som har vært montert på taket på campus. Her er det snakk om et stort (16 tommers) teleskop, samt kuppel og observatoriebygg. I tillegg overtar Astronomiforeningen en del mindre teleskoper og utstyr til observatoriet. Astronomiforeningen begynner å demontere utstyret allerede før sommeren, mens flyttingen av kuppelen og observatoriet vil først skje til høsten. Utstyret flyttes til Astronomiforeningens område på Møvig Fort, et område som egner seg spesielt godt til observering av stjerner på nattehimmelen.
 Universitetet sikrer seg muligheten til å fortsatt drive undervisning og forskning innenfor astronomifeltet, men får nå, sammen med Astronomiforeningen, enda bedre forhold. Universitetet håper at dette bidraget også kan øke interessen for astronomi i Agderfylkene og sikre fremtidig rekruttering innenfor astronomifaget.
Kjetil Hellang, økonomidirektør Universitetet i Agder
.
Astronomiforeningens medlemmer vil ved dugnadsinnsats og kjøp av gaveandeler, i tillegg til ekstern sponsing   teleskopet driftsklart  i løpet av høsten 2018.

Alle godkjenninger fra Forsvarsbygg, Riksantikvaren og Kristiansand Kommune er nå på plass, og vi er klare for å starte med å gjøre den gamle kanonstillingen om til en fredelig base for et stort datastyrt teleskop.
Himmelen over Møvig Fort er ikke på samme måte som på Gimle utsatt for lysforurensing, slik at flyttingen ut til kysten medfører at det astronomiske utbytte blir langt bedre.

Vi ønsker å gjøre observatoriet mer tilgjengelig for alle som har interesse for astronomi, men også for skoleklasser og andre som måtte ha lyst til å oppleve å observere med et av Norges største teleskop.
 Planen er at vi skal kunne bruke teleskopet visuelt men også fotografisk og at det kan fjernstyres fra klubbhuset og på sikt over internett. Observatoriet vil på den måten bli handikapvennlig.

Flyttingen av selve observatoriebygget skjer til høsten, mens forarbeidene starter allerede nå.
Vi tar gjerne imot nye medlemmer – og også økonomiske bidrag til det nye observatoriet.

Vennlig hilsen

Trond Hugo Hermansen

leder i Astronomiforeningen i Agder

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Upassende kommentarer og "reklamelinker" til innhold som ikke har relevanse til Astronomi vil umiddelbart bli slettet av webmaster !

All comments not related to astronomy and advertising links will be deleted
by the webmaster !